Klachten Werk & Inkomen

Klachten Werk en inkomen is een onafhankelijke afdeling van de gemeente Rotterdam.

Voor welke afdelingen werken wij?
De afdeling Klachten Werk en inkomen behandelt meldingen die betrekking hebben op (bijstands)uitkeringen. Door meldingen binnen de eigen organisatie te behandelen kunnen we u sneller antwoorden en de dienstverlening verbeteren. Wij zijn een onafhankelijk onderdeel van de gemeente Rotterdam.

U dient eerst de afdeling - waar u contact mee heeft - te benaderen met een vraag of een probleem. Lukt dit niet of bent u niet tevreden over de reactie dan kunt u bij ons te melden.

Waarover kunt u een klacht indienen?
Onderstaande voorbeelden geven u een indruk:
U kunt een afdeling niet bereiken en u wordt ook niet teruggebeld.
U hebt geen uitkering ontvangen. U bent hierover niet geïnformeerd.
U hebt een aanvraag ingediend, maar u hebt nog geen besluit ontvangen.
U vindt dat u niet correct bent behandeld.
U hebt onvoldoende of geen informatie gekregen.
U bent niet tevreden over uw re-integratietraject.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht op verschillende manieren indienen:

Webformulier
U kunt uw klacht melden via het webformulier

Per Post
Klachten Werk en inkomen
Antwoordnummer 566
3000 WB  Rotterdam

Telefonisch (dit geldt niet voor bejegeningsklachten*)
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur, telefoon (010) 453 37 01

U krijgt dan een medewerker van 14 010 aan de lijn.

* Bejegeningsklachten altijd schriftelijk
Klachten over de wijze waarop u bent behandeld of te woord gestaan door een medewerker (bejegeningsklachten), kunt u alleen schriftelijk indienen. Dat geldt ook voor verzoeken om een andere klantmanager / consulent. 


Welke gegevens hebben wij nodig?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen zijn de volgende gegevens belangrijk:

  • uw burgerservicenummer
    uw naam en adres
    uw telefoonnummer

Geef duidelijk aan over wie of wat u klaagt en waarom u dit doet.

Procedures 
U ontvangt binnen 5 dagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. 
Wij kunnen u uitnodigen om een toelichting te geven op uw klacht. U kunt zelf ook aangeven dat u een toelichting op uw klacht wilt geven.

Binnen 4 weken ontvangt u een antwoord op uw klacht.
Als uit de behandeling van de klacht blijkt dat de gemeente een fout heeft gemaakt, zorgt klachten Werk en inkomen ervoor dat deze zo snel mogelijk wordt hersteld.

Als u het niet eens bent met een afgegeven besluit van Werk en inkomen dan kunt u bezwaar indienen, u kunt dan geen klacht indienen.

Meer informatie 
Meer informatie vindt u op Rotterdam.nl/klachtenmeldingen en in het informatieblad op Rotterdam.nl/informatiebladen.

Voor verdere informatie

http://www.rotterdam.nl/meldpuntklachten