Vacatures

Geschreven door redactie op . Gepost in Clientenraad W&I Rotterdam

Vacatures
De Cliëntenraad zoekt....JOU!! Wil je graag het verschil maken en de situatie van uitkeringsgerechtigden verbeteren? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Dus solliciteer naar de functie van Cliëntenraadslid en wie weet praat je binnenkort met ons mee over

Bezwaar bij juridische dienst

Geschreven door redactie op . Gepost in Clientenraad W&I Rotterdam

Bezwaar maken Bezwaren tegen besluiten van de gemeente (bijvoorbeeld: besluiten van het college/gemeenteraad of besluiten rondom werk en inkomen) kunnen digitaal ingediend worden via Mijn Loket. De Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) behandelt deze bezwaren. Het secretariaat van de ABC valt

Vluchtelingenwerk

Geschreven door redactie op . Gepost in Clientenraad W&I Rotterdam

Vluchtelingenwerk
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in de provincies Zeeland en Zuid-Holland. In Rotterdam begeleiden medewerkers vluchtelingen tijdens hun integratie- en participatieproces. Zelfredzaamheid is hierbij