Een nieuwe voorzitter en secretaris

Per 1 september 2018 zijn er twee belangrijke personele veranderingen binnen de Cliëntenraad W&I. Daan Ouwens volgt Ron Pattipeilohy op als voorzitter. De functie van secretaris is daardoor vrijgekomen en wordt, tevens per 1 september, ingevuld door Henk Wolthuis. Met nog steeds Rene Blom als penningmeester is het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad weer compleet.

Overigens

Overigens zoekt de Cliëntenraad nog steeds naar nieuwe leden. Meerdere raadsleden hebben in de afgelopen maanden werk gevonden of zijn met een opleiding gestart. Uiteraard vinden wij dat positief, maar het gevolg ervan is dat wij vervangers nodig hebben. Meer informatie vindt u hier: lid worden van de Cliëntenraad.

De onderwerpen die in de Cliëntenraad aan de orde komen, hebben betrekking op de dienstverlening van W&I aan de verschillende klantgroepen. Uiteraard zijn de eigen ervaringen van onze leden belangrijk, maar ook de reacties en suggesties van mensen die ons bellen en mailen. Signalen vanuit verschillende media kunnen aanleiding zijn voor de Cliëntenraad om nader onderzoek te doen en een advies uit te brengen aan de directie W&I. Een voorbeeld is het onderzoek naar de tevredenheid van voormalig werkzoekenden over de dienstverlening van W&I bij het zoeken naar werk. Veel werkzoekenden zijn daar ontevreden over. De Cliëntenraad wil over dit soort onderwerpen in gesprek blijven met medewerkers en managers van W&I.

 

de voorzitter neemt afscheid

Beste Collegae,

Na 5 jaar bij de Cliëntenraad W&I Rotterdam werkzaam te zijn geweest, zal ik per 1 september a.s. mijn taak als voorzitter van de Cliëntenraad neerleggen. Dan breekt mijn retirement aan en hoop ik in goede gezondheid van mijn welverdiende pensioen te kunnen genieten. 26 juni jl. heeft de Cliëntenraad een verkiezing gehouden waarbij een nieuwe voorzitter is gekozen, die zich per omgaande binnen de organisatie W&I zal voorstellen.

Ik kijk tevreden terug op de afgelopen jaren waarin de Cliëntenraad niet onverdienstelijk en met recht vanuit zijn ervaringsdeskundigheid de belangen van de uitkeringsgerechtigden in Rotterdam heeft behartigd. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar de uitkeringsgerechtigden, voor het delen van de talloze signalen die ons via telefoon, e-mailbericht of anderszins hebben bereikt. Voorts mijn dank aan de directie W&I en MO en de betrokken medewerkers van de gemeentelijke afdelingen voor de prettige samenwerking. Zij zijn samen met de Cliëntenraad op constructieve wijze de dialoog aangegaan ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en wij hebben de directie van W&I en MO met de vele adviezen scherp weten te houden.

Met vertrouwen wens ik mijn opvolger, het Dagelijks Bestuur en de zittende leden alle goeds toe om dit prachtige werk in de toekomst onverkort voort te zetten.

Het was voor mij een eer om met jullie samen te werken!
Met hartelijke groet,

Ron Pattipeilohy

 

Speerpunten

Eind 2017 hebben we bij de gemeente een lijst met speerpunten ingediend over re-integratie en arbeidsparticipatie. De Cliëntenraad wil dat deze punten onder de aandacht van de politiek komen. Wij willen onder andere dat de re-integratietrajecten van de gemeente beter aansluiten op de werkzoekende en de arbeidsmarkt. Wij houden u op de hoogte van wat er met deze punten gebeurt. de 12 speerpunten

 

Nieuw aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag kan niet meer worden aangevraagd met het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Er is nu een specifiek aanvraagformulier voor individuele inkomenstoeslag. Die vindt u via de pagina Rondkomen op www.rotterdam.nl, onder het kopje Inkomen of Bijzondere bijstand.
Let op! Houd de gemeentewebsite in de gaten; per 1 januari 2018 worden de regels voor individuele inkomenstoeslag waarschijnlijk gewijzigd!

    

Verblijf binnen- en buitenland

Het formulier verblijf buitenland is aangepast met de mogelijkheid om ook verblijf binnenland te melden. Overleg wel altijd vooraf met uw contactpersoon. U kunt verdere informatie vinden in het informatieblad verblijf binnen- of buitenland  https://www.rotterdam.nl/werken-leren/rechten-en-plichten/

 

Niet uitkeringsgerechtigden

Hoewel de beleidsregels omtrent 'nuggers' nog niet gepubliceerd zijn kunt u zich wel aanmelden. U dient woonachtig en ingeschreven te zijn in Rotterdam en ingeschreven bij het UWV als werkzoekende. Alle trajecten die worden aangeboden aan werkzoekenden met een uitkering zijn in principe ook voor 'nuggers' beschikbaar. Mocht u zich aanmelden voor een intake en het is bij de ambtenaar nog niet bekend, kunt u verwijzen naar het uitvoeringsbericht op het interne systeem.

Wellicht ten overvloede vragen we jullie signalen en ervaringen met ons te blijven delen, zodat we dit met verantwoordelijken binnen de afdelingen kunnen bespreken. Ons doel is om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren, maar daar hebben we jullie hulp bij nodig! We doen het immers samen. Dus bel of mail ons!

Schrijf naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Clientenraad is op zoek naar nieuwe leden! 

Ben je geinteresseerd? Kijk voor verdere informatie: Clientenraad/vacatures