Cliëntenraad W&I Rotterdam

De Cliëntenraad W&I is een onafhankelijke ervaringsdeskundigenraad. Wij behartigen de belangen van alle cliëntgroepen die een uitkering via W&I ontvangen. Enkele van deze groepen zijn ondergebracht bij Maatschappelijke Ontwikkeling. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de concerndirecteur van W&I met betrekking tot de Participatiewet, IOAW en IOAZ. 

 

 

 

Afgelopen dinsdag gingen we lekker uiteten om dit jaar af te sluiten. Onze nieuwe ambtelijk secretaris, Sandra Goedhart, en de dagvoorzitter van onze Terugkomdag eind oktober, Luis Ramos, waren ook gezellig van de partij. 

Wij hebben nu even kerstreces, maar we zijn vanaf 10 januari weer telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Voor nu wensen wij u fijne, gezellige feestdagen en alvast een mooi 2018!

De Cliëntenraad W&I Rotterdam

 

 

Klachten W&I niet meer via e-mail
Vanaf 1 november kunnen klachten over de dienstverlening bij W&I alleen nog via het online klachtenformulier of telefonisch gemeld worden. Het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wordt daarvoor niet meer gebruikt. Dat komt doordat een nieuw zaaksysteem in werking is gesteld. (Een zaaksysteem ondersteunt overheden met het registreren, afhandelen en het monitoren van zaken om op die manier zaakgericht te werken en dienstverlening aan burgers, bedrijven en ketenpartners te optimaliseren.) 

Nieuw aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag
Individuele inkomenstoeslag kan niet meer worden aangevraagd met het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Er is nu een specifiek aanvraagformulier voor individuele inkomenstoeslag. Die vindt u via de pagina Rondkomen op www.rotterdam.nl, onder het kopje Inkomen of Bijzondere bijstand.

Let op! Houd de gemeentewebsite in de gaten; per 1 januari 2018 worden de regels voor individuele inkomenstoeslag waarschijnlijk gewijzigd!

Update niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers)
De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van re-integratietrajecten aan werkzoekenden, waaronder niet-uitkeringsgerechtigden. Voor deze nuggers is echter nog geen specifiek beleid. Dit is echter wel in de maak! In januari 2018 komt de gemeente met meer informatie. Houd daarom de website van W&I goed in de gaten! Uiteraard houden wij u ook op de hoogte.

Bent u nugger en wilt u begeleiding naar werk? Meld u zich dan aan bij de gemeente. Ervaart u problemen bij uw aanmelding? Laat het ons weten!

 

Politiek op bezoek

Op vrijdag 10 november hebben raadsleden van de gemeente Rotterdam een vergadering bijgewoond van de Cliëntenraad. Wij gaven hen uitleg over de werkwijze en aandachtsgebieden van de Cliëntenraad, en over onze communicatie met gemeentelijke afdelingen wat betreft de Participatiewet. Ook gaf onze secretaris een presentatie over de balans van re-integratie. Tot slot is afgesproken dat wij aan de gemeenteraadsleden een lijstje met speerpunten aanleveren waarvoor de Cliëntenraad in 2018 de aandacht zal vragen van de politiek. Zowel de gemeenteraadsleden als de Cliëntenraad vonden de bijeenkomst zeer leerzaam en constructief.

 
Ook leuk om te vermelden, is dat de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV) in een commissievergadering heeft besloten om de Cliëntenraad te betrekken bij de behandeling van tertaalrapportages. Zo kunnen belangrijke onderwerpen op uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.


vertrek Paul van Bruggen
Per 1 november heeft onze gewaardeerde collega Paul van Bruggen zijn functie als secretaris bij de Cliëntenraad neergelegd. Paul heeft een baan geaccepteerd bij de gemeente Rotterdam in de functie van projectsecretaris bij PPMO. Wij wensen Paul heel veel succes met zijn nieuwe baan!

Paul van Bruggen, derde van rechts in de bovenste rij
 
Terugkomdag Cliëntenraad

Als vervolg op onze Teambuildingsdag in mei, kwamen we op 31 oktober bij het sfeervolle Hotel New York samen voor een Terugkomdag. Luis Ramos, trainer en coach bij Gemeente Rotterdam, begeleidde ons in het bereiken van onze dagdoelen. We vonden het een interessante en motiverende bijeenkomst, met een paar pittige maar vruchtbare discussies, en we sloten het samenzijn tevreden en met hernieuwde energie af!       

         
 hard aan het werk...    ook tijdens de lunch...   maar nu even niet 
 
Notitie Aanbesteding Collectieve Zorgverzekering
De Clientenraad W&I is gevraagd om mee te denken over de nieuwe aanbesteding Collectieve Zorgverzekering (Rotterdampakket). Dit heeft geleid tot een notitie die u kunt lezen onder nieuwste documenten.
 
G4 Advies Armoede
De Clienten/Participatieraden van de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag) verenigd in de G4 hebben een gezamenlijke brief geschreven naar de wethouders G4 in verband met armoede. Kijk bij nieuwste documenten voor de inhoud van deze brief.
 
Afscheid
De Clientenraad heeft op 30 juni 2017 afscheid genomen van de ambtelijk secretaris Ruud Polak en het Clientenraadslid Albert Dost. Ruud gaat een nieuwe uitdaging aan bij het cluster MO.
De "vader" van de Clientenraad, Albert Dost, gaat als ondernemer kandidaten bij PreMatching (Solide) direct bemiddelen voor een baan.
We danken Albert en Ruud voor hun inzet en wensen hen veel succes toe! 
 
 
links Ruud Polak en rechts Albert Dost  
 
 
Reiskosten
Er is eindelijk duidelijkheid over de reiskosten bij re-integratiegesprekken en –trajecten. Het informatieblad het informatieblad staat op: https://www.rotterdam.nl/loket/reiskostenvergoeding/ 
 
Verblijf binnen- en buitenland
Het formulier verblijf buitenland is aangepast met de mogelijkheid om ook verblijf binnenland te melden. Overleg wel altijd vooraf met uw contactpersoon. U kunt verdere informatie vinden in het informatieblad verblijf binnen- of buitenland ( https://www.rotterdam.nl/werken-leren/rechten-en-plichten/)

  

Niet uitkeringsgerechtigden
Hoewel de beleidsregels omtrent “nuggers” nog niet gepubliceerd zijn kunt u zich wel aanmelden. U dient woonachtig en ingeschreven te zijn in Rotterdam en ingeschreven bij het UWV als werkzoekende. Alle trajecten die worden aangeboden aan werkzoekenden met een uitkering zijn in principe ook voor “nuggers” beschikbaar. Mocht u zich aanmelden voor een intake en het is bij de ambtenaar nog niet bekend, kunt u verwijzen naar het uitvoeringsbericht op het interne systeem.

.
Wellicht ten overvloede vragen we jullie signalen en ervaringen met ons te blijven delen, zodat we dit met verantwoordelijken binnen de afdelingen kunnen bespreken. Ons doel is om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren, maar daar hebben we jullie hulp bij nodig! We doen het immers samen. Dus bel of mail ons!

Schrijf naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                           
De Clientenraad is op zoek naar nieuwe leden!
Ben je geinteresseerd? Kijk voor verdere informatie: Clientenraad/vacatures